Memora International

Organisasjon

English   Español    Portuguese   French   German    Italian   Norwegian   Russian   Ukrainian Arabic  

For å sikre at alle hjemsendelser forekommer på riktig sett fra utreisestedet til destinasjonsstedet, er det grunnleggende for Mémora International å bruke en komplett driftssentral:

  • et internasjonalt callcenter. 
  • Kundebehandling og 24-timers service, 365 dager i året. 
  • Én enkelt kundekontakt for hele prosessen som veileder deg og holde deg informert.
  • Personlig rådgivning.
  • Alle prosedyrer og formaliteter som er nødvendige fra utreisestedet til destinasjonsstedet.  
  • Flerspråklig personell. 
  • Fraktadministrering og tollprosedyrer.
  • Internasjonalt begravelsesnettverk med samarbeidspartnere