Memora International

Om oss

English   Español    Portuguese   French   German    Italian   Norwegian   Russian   Ukrainian Arabic  

Mémora International er et nytt konsept innen forvaltning av hele begravelsesprosessen.

Dette er en plattform som konsentrerer seg om hjemsendelse av avdøde med én enkelt og høyt kvalifisert kundebehandler, som tar alle de nødvendige skrittene i tilfelle død i utlandet: utarbeidelse og behandling av lokale administrative dokumenter, helse og konsulære sertifikater, administrasjon av flyreise, råd om lovgivning eller støtte til familien i opprinnelses- og destinasjonslandet. 

Vår oppgave er å legge til rette for de prosedyrene og logistikken som en død  utenfor hjemlandet involverer og derfor, disponerer Mémora International  med et ekspertpersonal som vet hva som må gjøres og hvordan du skal håndtere alt som er relatert til en hjemsendelse. De er eksperter på protokoll og koordinering av begravelser og er tilgjengelige permanent døgnet rundt hele  året på forskjellige språk: engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, russisk, ukrainsk osv. Når familier opplever tapet av et familiemedlem, må de motta støtte fra et kvalifisert team som kan gi all den hjelp som kreves i en så vanskelig tid, spesielt hvis det er uventet og forekommer i utlandet». Vi er klar over det flerkulturelle samfunnet vi lever i, og derfor er teamene og anleggene våre tilpasset for å kunne imøtekomme alle ritualer, skikker og religioner. 

For å kjenne oss litt mer, kan du også laste ned brosjyren presentasjon.

memora_funeral catolico Mémora cementerio musulmán memora_funeral budista

For å kunne dekke alle land i verden, har plattformen avtaler med store, nasjonale og internasjonale aktører i bransjen, samt med myndigheter, konsulater, ambassader, forsikringsselskaper, internasjonale bistandsplattformer, ulike kollektiver og luftfartsselskaper, blant annet.

Memora International organiserer opplæringskurs i ulike formater og målrettet til ulike målgrupper, som f. eks. Konsulære dager, som tar sikte på å forene krefter og bedre koordineringen av alle aktørene som er involvert i hjemsendelse av avdøde i Europa, for å oppnå maksimal effektivitet i alle nødvendige prosesser og på denne måten prøve å redusere usikkerheten hos de påvirkede familiemedlemmene. Med samme mål, har Memora International også i de siste årene organisert møter rettet mot konsulære organer, rettsmedisinere, foreninger og grupper i byer i Spania og Portugal. 

Memora International har et 83m2 stort likhustelt for å kunne bistå i forvaltningen av store katastrofer. Til dette formålet har vi et kriseteam med protokoller og stor evne til å reagere på slike situasjoner. 

Med tillit for en stor grupp
I tillegg gir Mémora International muligheten til å bli medlem av Grupo Mémora (kobling web),, som er ledende innen begravelsestjenester, likhus, krematorier og kirkegårder på den iberiske halvøya. Grupo Mémora utfører mer enn 46 000 begravelsestjenester, 16 000 kremasjoner i året, og over 41 000 familier har besøkt våre våkelokaler i Spania og Portugal. Gruppen har også en egen kistefabrikk, Eurocoffin, som skiller seg ut for sin innovasjon, bærekraft, kvalitet og evne til å tilby maksimal tilpasning til de produktene vi tilbyr. Grupo Mémora i tall: 125 likhus, 26 krematorier, 23 kirkegårder, 1200 fagfolk.