Memora International

Dekning

English   Español    Portuguese   French   German    Italian   Norwegian   Russian   Ukrainian Arabic  

Mémora International er basert i Spania og Portugal, og internasjonal dekning gis fra begge land overalt i verden. 

Styrken til Mémora International er summen av infrastrukturen, erfaringen og profesjonaliteten hos Mémora, en ledende begravelsesservice i Spania; Memoranet, et nettverk av spanske begravelsespartnere rundt om i landet; Servilusa, en ledende begravelsesservice i Portugal; en gruppe begravelsesbyråer som Serveis Funeraris de Barcelona, Serfunle og Torrero; Eurocoffin, vår egen kistefabrikk; og nettverket av internasjonale leverandører. 

Denne strukturen posisjonerer oss som leder for globale løsninger, og gjør oss til en referanse innen internasjonale begravelsestjenester.