Memora International

Alt du trenger å vite om en hjemsendelse

English   Español    Portuguese   French   German    Italian   Norwegian   Russian   Ukrainian Arabic  

I de fleste tilfeller vet vi ikke hva vi skal gjøre når et familiemedlem dør, og det er enda større uvitenhet og hever enda flere spørsmål rundt emnet når den avdøde må transporteres, spesielt hvis dødsfallet har skjedd i utlandet.

Trinn for trinn:

  • 1/ Ring til Memora International: Kundebehandling på flere språk, 24t/365 dager. Ring til den 0034 914 849 400 (00351 214 706 300 hvis du ringer fra Portugal)

  • 2/ Hvis du har forsikring, er det viktig å rapportere dødsfallet til forsikringsselskapet: og oppgi kontaktinformasjon for Mémora International til forsikringsselskapet for å kunne koordinere tjenesten.

  • 3/ Familieomsorg og dokumentasjon: ID/pass, fullmakter, informasjon om den aktuelle prosessen.

  • 4/ Transport av den avdøde til egnede begravelsesfasiliteter.

  • 5/ Alle nødvendige ordninger på avreisestedet for overføring av den avdøde: klimatisering, båre, flyfrakt, tollvesen osv.

  • 6/ Administrasjon ved destinasjonslandet med våre internasjonale leverandører basert på tjenesten som er bestilt.

Ordningene for hjemsendelsen er avhengig av familiens ønsker, samt lov og skikk i hjemlandet. Du kan velge å kremere den avdøde i landet for dødsfallet og transportere asken til hjemlandet, eller sende den avdøde hjem for begravelse eller kremasjon i hjemlandet. 

Vi er klare over det flerkulturelle samfunnet vi lever i, og det er derfor vi bryr oss om den kulturelle og religiøse virkeligheten vi lever i, for å kunne tilby en tjeneste i henhold til den avdødes og familiens ønsker.  

For å ha denne informasjonen i mer detalj, kan du laste ned "Veildning før hjemsendelse av den avdøde".